Przepisy i akty prawNe Dla pracujących na stanowisku wymagającym szczególnej sprawności fizycznej

Podstawą prawną do przeprowadzenia badań psychologicznych są następujące przepisy:

Dz.U.96.62.287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).

1.Na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.1.

1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

  ( plik PDF - wykaz prac i zwodów )

3. Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 - czynnik szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem.