Przepisy i akty prawne Dla operatorów wózków i maszyn

Podstawą prawną do przeprowadzenia badań psychologicznych dla operatorów maszyn są poniżej zamieszczone przepisy:

1. Ogólne:

Dz.U.96.62.287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)

2. Dla Operatorów i pracy na wysokości:

Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 - określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator  zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej. 

3. Zabezpieczenia techniczne 2 stopnia

Na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

4. Wykaz wszystkich prac, o których mowa w ust. 1,

określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

    ( plik PDF - wykaz prac i zwodów )